Příčiny poškození turbodmychadel

//Příčiny poškození turbodmychadel
Příčiny poškození turbodmychadel 2017-11-27T11:10:05+00:00

Zadřená ložiska

Zadřená ložiska jsou nejčastěji důsledkem selhávajícího mazacího systému motoru, při kterém  může dojít k přerušení olejového filmu a následně k suchému tření – zadření.

Příčiny:
–        Nedostatečné množství motorového oleje
–        znečistění oleje (např. průnikem paliva či chladicí kapaliny do soustavy mazání)
–        omezený přívod motorového oleje do trubice přívodu mazání turbodmychadla
–        porucha olejového čerpadla-        nízký tlak v mazacím systému
–        malé průtokové množství oleje ( nedostatečné chlazení rotoru – modré až černé zbarvení, napečený olej na hřídeli i ložiskách rotoru)

Zadřená
ložiska 01Zadřená ložiska 03Zadřená ložiska 04

Mechanické nečistoty v oleji

Ložiska rotoru jsou mazané motorovým olejem i se všemi nečistotami, které se případně v oleji nachází. Znečištění oleje vede k poškrábání povrchu hřídele rotoru a kluzných ložisek, následně k velké provozní vůli rotoru až havárii turbodmychadla. V případě čistého oleje není možné, aby kluzné plochy hřídele nesly stopy poškrábání.

Příčiny:

–       může být způsobeno poškozením některé součásti motoru
–       nevymytí motoru po nehodě předchozího turbodmychadla
–       špatná kvalita motorového oleje, vedoucí k jeho karbonizaci
–       špatný nebo poškozený olejový filtr
–       nedodržování intervalu výměny oleje
–       výrobní vada motoru nebo části motoru

Mechanické nečistoty v oleji 02Mechanické nečistoty v oleji 01

Posekané kompresorové kolo

Posekané náběžné hrany kompresorového kola + sekance na vstupní části kompresorové komory jsou jednoznačně známkou vniku cizího tělesa do sací části turbodmychadla.

Příčiny:

–        nejčastěji se jedná o úlomky lopatek kompresorového kola původního TBD (neodborně a nekvalitně provedené vyčištění sacího traktu)
–        špatný vzduchový filtr nebo filtr nízké kvality
–        vniknutí cizího tělesa do sacího traktu

Posekané kompresorové kolo 01Posekané kompresorové kolo 02Posekané kompresorové kolo 03Posekané kompresorové kolo 04

Axialní vůle

K nadměrnému namáhání (následně opotřebení ) axiálního ložiska dochází v případě, kdy rotor turbodmychadla pracuje nad horní hranicí konstrukčně max. příp. otáček, kompresorové kolo pak tlačí celý rotor na vnitřní stranu axiálního ložiska a nadměrně jej zatěžuje.

Příčíny:

–        netěsnost sacího traktu
–        neslučující se  požadavek řídící jednotky na tlak s konstrukcí  turbodmychadla (chiptuning)
–        nefunkční regulace turbodmychadla
–        posekané kompresorové kolo turbodmychadla

Axialní vůle 01Axialní vůle 02

Posekané nebo utavené náběžně hrany turbínového kola a statorové lopatky

1.Mechanické poškození náběžných hran turbínového kola a statorových lopatek regulace důsledkem vniknutí mechanických částic s proudem spalin z motorového prostoru.

Příčiny:

–       poškození součásti motoru a její následné vniknutí do turbodmychadla společně s výfukovými spalinami ( karbonové usazeniny, ventilové sedla atd)
–       zbytky starého turbodmychadla

2.Tepelné poškození turbínového kola a statorových lopatek vzniká nejčastěji příliš vysokou teplotou v oblasti výfukové komory.

Příčiny:

–       špatná funkce vstřikovačů
–       příliš velká dávka paliva důsledkem špatné software úpravy ( chiptuning)
–       netěsnost v sacím traktu

Posekané 01Posekané 02Posekané 04Posekané 05

Únik oleje

V případě nadměrné spotřeby oleje a úniku oleje z turbodmychadla do sací nebo výfukové části je vždy právě turbodmychadlo považováno za viníka tohoto problému, avšak v drtivé části případů je prvotní příčina jinde.

Mastnota, nebo dokonce přítomnost minimálního množství oleje v sacím traktu motoru je zcela normální jev. Je to dáno konstrukcí motoru, kdy se přes odvětrávání motoru do sání dostává směs spalin a motorového oleje. Čím větší opotřebení motoru, tím větší množství oleje tudy proniká.

Mezi nejčastější důvody úniku oleje ze skříně TBD patří:

–       znečištěný vzduchový filtr, nebo filtr s nedostatečnou kapacitou
–       netěstnost na výtlačné větvi sacího traktu
–       nadměrné tlakování motorové skříně (nefunkční odvětrávání motoru, nadměrné opotřebení nebo poškození motoru)
–       snížený průtok na odtoku oleje z turbodmychadla

V případě, že rotor turbodmychadla vykazuje nadměrné vůle, nebo je dokonce havarovaný, lze s jistotou označit za původ úniku oleje v turbodmychadle samotném.