Pokyny pro montáž turbodmychadla

//Pokyny pro montáž turbodmychadla
Pokyny pro montáž turbodmychadla 2017-11-27T11:07:11+00:00

Pokyny pro montáž turbodmychadla 

PŘÍRUBY   Je nutno překontrolovat připojovací příruby
kvalitu upevňovacích šroubů.
V případě poškození vyměnit
 

 VZDUCHOVÝ

FILTR

  Provést kontrolu vzduchového filtru. Při nízkém

kilometrovém proběhu možno použít zpět.

V případě znečištění nebo jakéhokoliv poškození

provést výměnu

   TĚSNĚNÍ

  Překontrolovat nepoškozenost těsnění na přiru-

bách mazacího oleje, správné usazení. V žádném

případě nepoužívat těsnící tmely!

Dochází k zatékání tmelů do mazací soustavy

nebo k přiškrcení odvodu oleje.

V tomto případěnebude uznána záruka!!!

 OLEJOVÝ

FILT

  Je nutno překontrolovat připojovací příruby

kvalitu upevňovacích šroubů.

V příadě poškození vyměnit.

 ZAOLEJOVÁNÍ 

  Před instalací turbodmychadla na motor je nutno

zkontrolovat, zda jsou všechny potrubí čistá, nejsou

v nich jakákoli tělesa. Před usazením turbodmy-

chadla na motor je nutno ložiskovou skříň

zaolejovat dostatečným množstvím čistého oleje.

 TĚSNOST

  Po namontování turbodmychadla a prvním

nastartování motoru je nutno provést kontrolu

těsnosti všech spojů sací, výtlačné a mazací

soustavy.

 

Speciální pokyny montáže turbodmychadla pro vozy PSA 1.6HDi, DV6TED4 použito ve vozidlech Citroen, Ford, Peugeot, Mazda, Mini a Volvo.

Motory PSA 1.6HDi, DV6TED4 jsou vysoce sofistikované, mají nízké emise a vysoký výkon. Jsou používány ve vozidlech Citroen, Ford, Peugeot, Mazda, Mini a Volvo.
 
Motor je navržen pro provoz při vysokých teplotách, aby zůstal čistý a výkonný, vyžaduje ty nejlepší mazací podmínky. Olejová náplň musí být udržována ve špičkovém stavu, u motorů PSA je to zajištěno průtokovými filtry, hlavním olejovým filtrem a vestavěným chladičem. Nevýhodou je, a ohlasy z provozu to dokazují, že při provozu s hladinou oleje pod běžnými limity dochází k vysoké koncentraci karbonu v oleji. To může vést k předčasnému zanesení průtokového filtru, olejového chladiče a hlavního olejového filtru, nakonec dochází k předčasnému selhání turba. Podtlaková pumpa brzd může být nečistotami také poškozena.
 
Vzhledem k vysokým provozním otáčkám (230 000 ot/min) a k nárokům na kvalitu a množství oleje, se turbodmychadlo poškodí ve většině případů jako první.
 
Může k tomu docházet při ročním proběhu 50 000km, při nedodržení intervalů, postupů při výměně oleje a při použití nesprávného typu oleje.
 
Dosavadní zkušenosti naznačují, že odstranění karbonu a kalů ze součástí je obzvlášť obtížné. Vozidla s koncernovým motorem PSA mají konstrukčně chybně vyřešenou olejovou vanu ,kde je výpustný šroub vyvýšen nad dno olejové vany a při výměne motorového oleje nikdy nedojde k dokonalému vyplavení nečistot (pokud nebude demontována olejová vana a vše vyčištěno).
Chcete-li předejít případným problémům při dalším provozu turba, doporučujeme dodržet tyto instrukce, které jsou doplněním běžných montážních instrukcí, spojených s výměnou turbodmychadla.
 
–         vyměňte průtokové šrouby a olejové potrubí
–         demontujte olejové čerpadlo a proveďte jeho kontrolu
–         olejovou vanu a sací koš olejového čerpadla vyčistěte popř. vyměňte před instalací nového turba – je nutné odstranit karbon a usazené kaly.
–         demontujte a vyčistěte olejový chladič a průtokový filtr
–         demontujte mezichladič vzduchu a důkladně ho vyčistěte od oleje
–         zkontrolujte a vyčistěte všechny přívodní a výstupní hadice
–         v případě průniku oleje z turba nebo motoru do výfuku, překontrolujte průchodnost celého výfukového systému.
–         demontujte, vyčistěte a překontrolujte podtlakovou pumpu brzd, odstraňte nečistoty a usazený karbon
–         vyměňte olej a olejový filtr
–         překontrolujte těsnění vstřikovačů paliva dle potřeby vyměňte (vymačkané, propálené)
–         proveďte kontrolu průtoku oleje:
                 – odmontujte vratné potrubí oleje
                – připevněte delší olejovou hadici a dejte ji do vhodné nádoby
                – nastartujte motor a nechte ho 60 sec. běžet na volnoběh
                – za 60 sec. by mělo turbem protéct 0,3 l oleje
                – opakujte měření 3krát se správným výsledkem
                – měření neprovádějte při minimální hladině oleje v motoru
– po najetí 50 km znovu vyměňte motorový olej a olejový filtr
 
Z ohlasů vyplývá, že i při provedení všech těchto servisních úkonů, nemusí být vždy karbon a kaly odstraněny, výsledkem bývá opětovné poškození dodaného turba. Toto poškození je způsobeno vnějšími vlivy a ne vadným turbodmychadlem, proto nemůže být na turbo uplatněna záruka.
  
Doporučené úkony spojené s výměnou turba:
Při výměně je důležité důkladně vyčistit sací potrubí popřípadě ho vyměnit, doporučuje se vyčistit motor pomocí přípravku na odstranění carbonu např. Engine cliner (ponechat původní olej a turbo, nalít do oleje detergent a nechat motor 15 min. běžet na volnoběh, při již sundaném turbu utěsnit olejové potrubí k turbu). Po vypuštění oleje sundat olejovou vanu a důkladně ji vyčistit, při jejím větším zanesení karbonem provést kompletní vyčištění motoru. V případě chybějící pojistné matky dmychadlového kola, je nutné ji nalézt v sacím potrubí. Tato matice se nemůže za správné funkce turbodmychadla nikdy povolit, jelikož má levý závit a při rotaci turbodmychadla se matice dotahuje. Pouze při špatné funkci mazání a prudkého zbrždění rotoru turbodmychadla se matice může povolit odstředivou silou!!! Nutné je použití výrobcem předepsaného oleje a olejového filtru pro daný typ vozidla.
Po namontování nového turba odpojit konektory vstřikovačů, 15 sec. protáčet motor pouze startérem, poté připojit vstřiky vozidlo nechat 5 min. běžet na volnoběh.